Grafisch ontwerp en dtp-werkzaamheden voor het Epilepsiefonds.
Ontwerp van een nieuwjaars- en bedankkaart, de grafische vormgeving van het kwartaalblad, ontwerp van een vakantiebrochure en een poster ter bevordering van de bekendheid van de infolijn.

 

opdrachtgever Epilepsiefonds